2017-09-12

Utlänningslagen med kommentarer – mycket nytt i 11:e upplagan

Migrations- och flyktingfrågor är ständigt aktuella och utlänningslagstiftningen är i många avseenden svårtillgänglig. ...2017-09-07

Unikt hjälpmedel för bättre statlig förvaltning

Som en följd av skandalerna i statsförvaltningen har behovet av god förvaltningskultur fått stor uppmärksamhet på ...2017-09-06

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger ger svaren på de svåra frågorna

”Äntligen får jag svar på många svåra arbetsrättsliga frågor” skrev tidningen SkolLedaren i sin recension av första ...2017-09-06

Polislagen. En kommentar - standardverket

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det ...2017-08-30

När snö blir en ordningsfråga

Vilka möjligheter har polisen att ingripa vid demonstrationer, vilket ansvar har en fastighetsägare för sina snöiga ...2017-08-29

Årets roligaste arbetsdag – Wolters Kluwer var på plats under Advokat-SM 2017

Tävlingsnerver, slipade dobbar, svettiga lagtröjor, teamkänsla och speedshooting är stående inslag på Advokat-SM i ...2017-08-28

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar

Varje dag går ungefär två miljoner barn och ungdomar till skolan. Hur väl samarbetet i skolan fungerar har avgörande ...2017-08-18

Ensamkommande barns rättigheter mångas ansvar

Under de senaste 2,5 åren har fler än 40 000 ensamkommande barn ansökt om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det ...2017-07-11

Zeteo byter makeup - nya färgsättningen förbättrar läsbarhet och underlättar navigering

I april startade Wolters Kluwer ett större projekt för att förbättra gränssnittet och användarupplevelsen i Zeteo. ...2017-06-12

En hjälpande hand vid transporter av frihetsberövade

Sedan den 1 april i år gäller nya regler som ger Kriminalvården ett tydligare ansvar i samband med transporter av ...2017-06-07

Zeteo 10 år - från cd-rom till Sveriges största juridiska informationstjänst

Bemärkelsedagar ger som bekant en ursäkt att fira men är också ett tillfälle för reflektion. Vi ser med glädje och ...2017-05-11

Undvik felkontering – använd BAS-böckerna

I Sverige använder cirka 97 procent av alla företag BAS-kontoplanen. Men för att uppnå alla fördelar med att använda ...2017-05-11

Ny upplaga av kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning

Efter ett omfattande revideringsarbete av Svensk kod för bolagsstyrning som lett till en ny version av koden kommer nu ...2017-05-10

Framtidens jurist är digital, men juristutbildningarna hänger inte med

Rapport om juriststudenternas digitala vanor från Wolters Kluwer. En rapport som Wolters Kluwer har tagit fram ...


... 7