2019-05-29

Nya krav på skolornas elevhälsa

Många elever behöver olika former av stöd i sin utveckling under utbildningen, och i de flesta skolformer är det ...2019-05-28

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 21

Träna agility jämställs inte med att ha arbetsförmåga Klaganden yrkade försäkringsersättning för inkomstbortfall på ...2019-05-23

GDPR äntligen kommenterad

Ungefär ett år efter att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 kommer en heltäckande och ...2019-05-21

LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Det har kommit in orosanmälningar till Socialtjänsten om en flicka som heter Sarah om hur hon blir behandlad hemma. ...2019-05-20

Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt lotsas du ...2019-05-17

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 20

SVT ska betala 50 000 kr för exponering av varumärke under direktsänd golftävling Granskningsnämnden för radio och tv ...2019-05-17

Omhändertagande av föremål i skolan

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler ...2019-05-13

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 19

Kommun inte skyldig att anordna skolskjuts till vald skola trots endast 400 m omväg Kommunen avslog ansökan om ...2019-05-08

Att hedra och hedras i branschen

Festligt och ärofyllt har det varit då flertalet framstående jurister tillika författare hos Norstedts Juridik och ...2019-05-02

En blivande klassiker ute nu

Efter att ha varit chefsjurist på Arbetsgivarverket i två decennier gick han i pension våren 2018. Han kunde ha tagit ...2019-04-23

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid

En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del ...2019-04-16

Socialtjänsten och arbetet med barn och unga

Många barn far illa i Sverige idag. Missförhållanden kan bero på föräldrars brister i omsorgen, som vanvård eller ...2019-02-04

Undvik fallgroparna - tio vanliga misstag i affärsjuridisk engelska!

De flesta svenskar kan föra sig obehindrat på engelska. Ska du göra affärer och skriva avtal ställs det dock högre krav ...2019-01-25

Jurist-SM i padel - Norstedts Juridik sponsrar ny satsning med ambition

I år lanseras ett helt nytt sportevenemang för Sveriges advokater och jurister - Jurist-SM i padel. Norstedts Juridik ...2019-01-22

Varför en bok om juridisk engelska?

I samband med att Carl Svernlöv släpper fjärde upplagan av sin bok Juridisk engelska har Norstedts Juridik fått en ...


2 ... 8