2019-11-04

Prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har nyligen beviljat prövningstillstånd i ett fall där en 13-åring, som har adhd och autism, inte ...2019-09-13

Detaljplanering enligt lag och praxis

Att ta fram en detaljplan är en komplex process som kräver stor kunskap och kompetens. De ständiga förändringarna i ...2019-09-13

Socionomerna vill ha bättre juridiska kunskaper

En undersökning som tidningen "Framtidens karriär - socionom" har gjort visar att 77 procent av socionomerna anser att ...2019-06-26

Bolagsjuristens 6 största utmaningar

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många ...2019-06-24

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 25

Får använda DUNDERHONUNG för alkoholhaltiga drycker trots invändning från BAMSE-förlaget Shotluckan ansökte om ...2019-06-20

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som så gott som dagligen diskuteras i media och på arbetsplatser. ...2019-06-14

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 24

Hårdhänt undersköterska som uttalat sig nedsättande borde inte ha avskedats Undersköterskan avskedades efter att hon ...2019-06-10

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 23

Fråga om upphovsrätt gällande mobilfilm Ett finskt mediabolag har av tings- och hovrätten ansetts gjort intrång på en ...2019-05-29

Nya krav på skolornas elevhälsa

Många elever behöver olika former av stöd i sin utveckling under utbildningen, och i de flesta skolformer är det ...2019-05-28

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 21

Träna agility jämställs inte med att ha arbetsförmåga Klaganden yrkade försäkringsersättning för inkomstbortfall på ...2019-05-23

GDPR äntligen kommenterad

Ungefär ett år efter att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 kommer en heltäckande och ...2019-05-21

LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Det har kommit in orosanmälningar till Socialtjänsten om en flicka som heter Sarah om hur hon blir behandlad hemma. ...2019-05-20

Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt lotsas du ...2019-05-17

Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 20

SVT ska betala 50 000 kr för exponering av varumärke under direktsänd golftävling Granskningsnämnden för radio och tv ...2019-05-17

Omhändertagande av föremål i skolan

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler ...


1 ... 7