Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandlar aktuella juridiska och ekonomiska frågor som är av betydelse för bolagsrätten; konkurrensrätt, skatterätt, redovisning och revision. Tidningen kommer ut 4 gånger per år.

Tidsskriften ges ut av Djøf förlag som består av Jurist- og Economforbundets Forlag A/S, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing och Nyt Juridisk Forlag A/S. Förlaget ägs av en kommersiell stiftelse grundad 1959.