2020-09-17

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

Christian Arnbom, advokat och delägare, har under många år bistått kommuner med juridisk expertis – nu är han ny expert ...2020-09-16

Respekten för mänskliga rättigheter är en långsam process

Den unge amerikanen David Fisher kom till Sverige för att studera – och blev kvar. Nu är han professor i internationell ...2020-09-16

Säkerhetspolisen varnade för terrorkopplingar — ignorerades av migrationsdomstolen

Säkerhetspolisen ville av säkerhetsskäl avslå mannens asylansökan på grund av hans kopplingar till den somaliska ...2020-09-14

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-09-09

Åtalet mot Aron Flam – ”Sätter fingret på gränserna för EU-harmoniseringen inom central upphovsrätt”

Komikern Aron Flam står åtalad för upphovsrättsintrång till det ikoniska verket ”En svensk tiger”. Är det traditionella ...2020-09-03

När orosanmälan börjar användas som hot och påföljd

Skolor har börjat anmäla till socialtjänsten när föräldrar av rädsla för covid-19 hållit sina barn hemma från skolan. ...2020-08-31

Jämställdhet inom juristbranschen – en viktig fråga för de yngre

I branschrapporten Framtidens jurist 2020, har fokus i år legat på jämställdhet inom branschen. Utvecklingen går framåt ...2020-08-31

Den ljusnande framtid är juristbranschens

Vi lever i pestens tid. Osäkerheten har ökat på marknaden och konjunkturen har svängt igen, såväl i Sverige som ...2020-08-31

Framtidens juristutbildning – nytt mindset för en bransch i förändring

”Software is eating the world”. Detta skrev Marc Andreessen för ca. tio år sedan, redan då såg han mjukvaran och den ...2020-08-31

Design och användarfokus – pusselbitarna som saknas

Det behövs en revolution som förändrar hur vi jurister arbetar och erbjuder våra tjänster. Det krävs innovation och ...2020-08-28

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

En 13-årig elev, som har neuropsykiatriska diagnoser, vägrade att flytta sig från en soffa som blockerade ...2020-08-28

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

Sedan i mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill därför införa kamerabevakning i ...2020-08-26

Ett new normal även för juristbranschen

Juristers inställning till teknikutvecklingen förändrades markant under 10-talet. Vid årtiondets mitt var det ...2020-08-26

Heltäckande vägledning när barn ska omhändertas

Barn som far illa är något av det svåraste som samhället har att hantera. När det ska ske omedelbart och mot ...2020-08-25

Juristens psykologi – ett hinder för branchtransformation?

Världen runtom oss förändras i rask takt. Undersökningen Framtidens jurist 2020 bekräftar att även juristbranschen är ...


Visa fler inlägg