2020-08-04

Hör delar av utredningens förslag verkligen hemma i LAS? – tre arbetsrättsliga experter uttalar sig

"Obalanserade" och "arbetsgivarvänliga" — så har de mest kontroversiella förslagen om en moderniserad arbetsrätt ...2020-08-04

Svårt läge efter utredning – kan arbetsmarknadens parter lösa knutarna?

Reaktionerna har varit starka på innehållet i utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Den fackliga sidan och många ...2020-07-16

"Önskvärt att målet prövas i högre rätt” – Mari-Ann Roos analyserar ambassadörsmålet

Den tidigare Kina-ambassadören Anna Lindstedt friades i fredags av en enig tingsrätt. Enligt domstolen har åklagaren ...2020-07-14

Säkerhetspolisen varnade för terrorkopplingar — ignorerades av migrationsdomstolen

Säkerhetspolisen ville av säkerhetsskäl avslå mannens asylansökan på grund av hans kopplingar till den somaliska ...2020-07-03

Ny lag om rapporteringsplikt för skatterådgivare — underminerar advokaters tystnadsplikt?

Idag den 1 juli träder nya skatteregler i kraft som innebär att det införs en rapporteringsplikt för rådgivare vad ...2020-07-02

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående skolor

Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor. ...2020-07-01

Ny dom — ramavtal utan priser stoppas av kammarrätten

Vid en ramavtalsupphandling måste pris alltid vara en faktor i utvärderingen, enligt en färsk dom från kammarrätten i ...2020-06-30

Har skolorna möjlighet att tillgodose statens krav?

Finns det en klyfta mellan statens krav på skolan i förhållande till skolans faktiska möjligheter att tillgodose dessa ...2020-06-15

Är beviskraven högre vid miljöbrott jämfört med annan brottslighet?

Stora mängder av miljöfarligt batteriavfall hittades nedgrävt i marken på olika fastigheter. Tingsrätten dömde nyligen ...2020-06-09

Allt du behöver veta om tjänstepension

Det är Sveriges största sparform, över 60 procent av allt finansiellt sparande finns där. Nu finns boken Tjänstepension ...2020-06-09

HD har ändrat mångårig praxis kring grundvatten - vad händer nu?

För att säkerställa tillgång till dricksvatten är uttag av grundvatten en av våra viktigaste samhällsfunktioner. För ...2020-06-09

Historiskt åtal mot Sveriges Kina-ambassadör

På fredagen inleddes rättegången mot Sveriges ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, vid Stockholms tingsrätt. Hon är ...2020-06-08

Klimatfrågor och förändringsprocesser i fokus på årets Miljörättsdag

Miljö- och klimatfrågor debatteras ständigt och är centrala världspolitiska frågor. Den globala uppvärmningen får ...2020-06-08

Norstedts Juridiks nya VD brinner för att göra juridiken mer tillgänglig och att alla ska ha rätt att få rätt

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och ...2020-06-05

Slog larm om missförhållanden - blev uppsagd

Två medarbetare slog i höstas larm om oegentligheter och felaktig handläggning i socialtjänsten i Båstad kommun. Ett ...


Visa fler inlägg