2020-02-14

Norstedts Juridik får ny VD

Karnov Group har utsett Alexandra Åquist till ny verkställande direktör för Norstedts Juridik. Alexandra Åquist har ...2020-02-13

Delegation från kommunala nämnder

Kommunallagen (2017:725) vilar sedan länge på principen att beslut ska fattas av de förtroendevalda i fullmäktige eller ...2020-02-11

Vad är aktuellt inom socialrättens område?

Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, skriver varje månad i Resumé en sammanfattning av det ...2020-02-11

Riskfokus på Norstedts Juridiks frukostevent om finansiell brottslighet

Den 6 februari gick Norstedts Juridiks första frukostevent för året, Vad är finansiell brottslighet och vad förväntas ...2020-02-10

Sminkning ingår inte i det grundläggande hjälpbehovet personlig hygien

Den 2 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom rörande assistansersättning enligt 51 kap. 3 ...2020-02-05

Framtidens teknik är snart här – hänger juristutbildningen med i utvecklingen?

Har juristutbildningen misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen? Hela 60 procent av yngre jurister och ...2020-02-05

Att bekämpa korruption – en livsviktig samhällsfråga

Korruption är förödande för ett land. Tilliten förstörs, institutioner krackelerar och viljan att betala skatt ...2020-02-03

Högsta domstolens dom i Girjas-målet

Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k. Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om ...2020-01-30

Barnlagen - flexibla principer eller fasta rättigheter?

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft den 1 januari 2020. Sveriges hittills 30-åriga arbete med att lagstifta ...2020-01-29

Stockholm Startup Bootcamp – problemlösning genom tvärvetenskapliga samarbeten och design thinking

Den 24–26 januari gick Stockholm Startup Bootcamp av stapeln. Eventet för, under två intensiva dagar, samman studenter ...2020-01-29

Hitta rätt i reglerna om trafikskadeersättning

I Sverige har vi sedan lång tid krävt att motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. För att säkerställa ett bra ...2020-01-24

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-01-23

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder ...2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-20

Norstedts Juridiks VD, Olov Sundström, avgår i april

  20 januari 2020 Olov Sundström, VD för Norstedts Juridik och chef för Karnovkoncernens svenska verksamhet, har ...


Visa fler inlägg