2020-03-31

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider

Det är viktigt att komma ihåg att en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av ...2020-03-31

Hybridstämma - några praktiska frågor

I Coronatider behövs nya grepp för att kunna hålla stämmor i aktiebolag och föreningar - möjligheten att hålla stämma ...2020-03-27

När force majeure blev vår verklighet

Nina Barzey, advokat och delägare i Bonde Barzey Advokatbyrå AB, skriver i sin krönika om begreppet force majeure och ...2020-03-27

Karnov Group etablerar verksamhet i Norge

Idag ingick Karnov Group ett avtal att investera i Strawberry Law och erhålla 40 % av aktierna i bolaget med en option ...2020-03-25

Skolors ansvar vid distansundervisning

Sveriges grundskolor kan snart komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett fortsatt ansvar att se ...2020-03-25

Vi fortsätter utbilda Sveriges jurister - nu också med livesändningar

I och med spridningen av coronaviruset/COVID-19 befinner sig Sverige och svenskt näringsliv sig i en helt ny situation, ...2020-03-24

Karnov Group och LEX247 bildar nytt nordiskt joint-venture

Den 24 mars 2020 slutförde Karnov Group och LEX247 ett avtal att etablera ett nytt joint-venture, LEXNordics, med ...2020-03-24

Coronaviruset – historisk utmaning för arbetsrätten

Att lösa den akuta situationen som coronaviruset orsakat här och nu är det viktiga - arbetsrättsliga frågor och tvister ...2020-03-19

EU-nytt: Rapport om utbrottet av Covid-19

Utbrottet vid det senaste årsskiftet av det nya coronaviruset skakar just nu om större delen av världen. Rapporter om ...2020-03-12

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

Den treåriga flickan Esmeralda hittas död i hemmet ett drygt halvår efter att ha återförenats med sina biologiska ...2020-03-10

Skatterättens källor – då och nu

Stefan Olsson, professor i finansrätt, gör i sin krönika några nedslag i de gångna decennierna och jämför översiktligt ...2020-03-10

Barnkonventionen - symbolhandling eller grund för förändring i LVU?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. En aktuell fråga är hur den nya lagen kommer att påverka ...2020-03-09

Ny terrorlag både efterfrågad och kritiserad

Från och med den 1 mars i år finns en ny terrorlag som innebär att samröre med terrororganisationer förbjuds – att gå ...2020-03-02

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. ...2020-02-19

Svensk Juriststämma bjuder in till debatt om organiserad brottslighet

Kampen mot den organiserade brottsligheten debatteras häftigt och regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten, det så ...


Visa fler inlägg